ArtkidsFoundation.org

Loading...

ArtKids Int. Corp.

Layout Image

ArtKids Int. Corp.

Aangezien Stichting ArtKids als non-profit organisatie geen winstgevende zakelijke ondernemingen mag aangaan en aangezien er geld nodig is om ArtKids-projecten en programma’s te laten draaien; en aangezien ArtKids niet volledig afhankelijk wil zijn van donaties, werd de registratie van een zakelijke tak van ArtKids noodzakelijk; vandaar ArtKids Intl. Corp. is opgericht als een rechtspersoon die operationeel is vanuit Nederland.

Functionerend zoals elke andere zakelijke entiteit, ArtKids Intl. Corp. is onbeperkt in het uitvoeren van zaken en het genereren van de benodigde inkomsten om de projecten en programma’s van ArtKids Foundation adequaat te financieren.

Met behulp van Artkids International worden financiële middelen gegenereerd via verschillende bedrijfstransacties in samenwerking met gevestigde bedrijfsentiteiten (Handelsfirma’s). Neem een kijkje in onze Fondswervings Projecten om te bepalen welke zaken uw Bedrijf kan verrichten met ArtKids International om ArtKids Foundation effectief te steunen op basis van een “Win-Win” principe.

Welkom bij ArtKids International ~ Welkom bij ArtKids Business Ventures.

Sharing is Caring and helps to get our Stories out.

Share This page

If you Like what we do, please Share our stories online on your Favorite Digital Networks. We Greatly Appreciate!